Nieuwsbrief januari 2016

09-01-2016
Het bestuur van de SKNN wenst alle keramisten en donateurs een voorspoedig 2016.

In deze nieuwsbrief staat o.a. een oproep voor een nieuwe penningmeester.


Lees meer ..