Nieuwsbrief januari 2018

08-01-2018
Vacatures in het bestuur van de SKNN

In de nieuwsbrief wordt een oproep gedaan voor twee functies in het bestuur van de SKNN die vacant komen. Met klem verzoeken we geïnteresseerden om zich te melden, zodat de SKNN met nieuw elan de komende jaren in kan.