De SKNN, opgericht in 1988, stelt zich ten doel de keramische kunstbeoefening in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en N-O Gelderland te bevorderen.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie