SKNN

De SKNN, opgericht in 1988, stelt zich ten doel de keramische kunstbeoefening in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en N-O Gelderland te bevorderen.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie.

Aanmelden als keramist

Meer info

Financieel is de SKNN afhankelijk van donaties. De SKNN kent 2 soorten donateurs:

  • Keramisten woonachting en werkzaam in het werkgebied, die actief willen participeren in tentoonstellingen of andere activiteiten van de SKNN; donatie minimaal € 25 
  • Begunstigers in binnen- en buitenland die de Noord Nederlandse keramiek een warm hart toedragen; donatie minimaal € 15.

De SKNN heeft een bestand van ongeveer 170 keramisten in de eerste categorie en 15 donateurs in de tweede. Het bestuur bestaat uit professioneel werkende keramisten en betrokken niet-keramisten. Om het doel van de SKNN te realiseren worden verschillende middelen ingezet. Alleen Noord-Nederlandse keramisten die donateur zijn van de SKNN nemen deel aan de activiteiten van de SKNN. 

Stichting Keramisten Noord Nederland RSIN:813716135
KvK nummer:41003101
Postadres: Nieuwe Dijk 26, 7921 XD Zuidwolde
Doelstelling: Bevordering van de keramische kunstbeoefening en het behartigen van de belangen van keramisten in Noord en Oost Nederland
Beleidsplan: Het jaarlijks organiseren van 4 exposities, workshops en lezingen; het tweejaarlijks organiseren van een klei(n) filmfestival; het uitbrengen van een keramiekgids 1 x per 4 jaar.
Namen en functies bestuurders: zie contact/adressen
Beloningsbeleid: nvt